Stromeel

De cyclus van eten aan het voerhek, onderweg naar de ligplaats en het herkauwen van het opgenomen voeder duurt ongeveer 2 uur. Dwz dat een koe gemiddeld 12 keer per dag zal gaan liggen in, en opstaan uit de ligbox. Dit proces is in hoge mate afhankelijk van het aangeboden comfort aan de koe om dat moment :

  • De afmetingen van de ligbox
  • Het niveau van comfort in de ligbox : is deze droog en biedt de ondergrond voldoende grip.

Wanneer een of meerdere bovenstaande parameters niet beantwoorden aan de noden van de moderne koe zal dit proces van vreten aan het voerhek, onderweg naar de ligbox en liggend herkauwen in de ligbox verstoord worden. Met als rechtstreeks gevolg verminderde voederopname. Bij hoge melkgifte resulteert dit dus nog sneller in een negatieve energiebalans bij pas gekalfde koe.

Om de ligbox voldoende droog te houden is stromeel (fijngemalen stro < 1cm) de betere oplossing . Gezien de superieure opnamecapaciteit van vocht door fijngemalen stro , wordt het milieu voor E-coli en andere omgevingskiemen veel minder gunstig. Hierdoor daalt het aandeel van mastitis door omgevingskiemen.

Om de koe vlot te laten rechtstaan en te gaan neerliggen is de factor grip van essentieel belang. Het spronggewricht , meer bepaald de buitenkant van dit gewricht wordt op dat moment sterk belast. Wanneer er kleine letsels te zien zijn ter hoogte van dit gewricht dient dit de nodige aandacht. De koe zal immers minder geneigd zijn om te gaan liggen of langer blijven liggen ….. In tegenstelling tot andere strooisels prikt stromeel niet thv het spronggewricht.

Stromeel als ligboxenstrooisel

stromeel
Fijngemalen stro : lengte < 1 cm
Scroll naar top